Sprawy karne

Występujemy przed instytucjami wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych, wykroczeniowych.Czytaj więcej

Odszkodowania

Miałeś wypadek komunikacyjny. Czujesz się pokrzywdzony. Doznałeś urazu na osobie. Ubezpieczyciel nie wypłacił Ci należnego świadczenia. Dochodzimy odszkodowań.

Czytaj więcej

Sprawy cywilne

Dochodzimy należności płatniczych, reprezentujemy zarówno powodów jak i pozwanych, występujemy w sprawach spadkowych.


Czytaj więcej

Egzekucja należności

Skutecznie prowadzimy postępowania egzekucyjne. Dochodzimy trudnych należności. Przeprowadzamy także egzekucję z nieruchomości.

Czytaj więcej

Sprawy rodzinne

Udzielamy pomocy małżonkom w kryzysie. Prowadzimy sprawy rozwodowe. Podejmujemy się regulacji kontaktów z dziećmi oraz w przedmiocie alimentów.


Czytaj więcej

Polisolokaty

Dochodzimy opłat likwidacyjnych, kar za rozwiązanie umowy, unieważniamy umowy ubezpieczeniowo - kapitałowe.


Czytaj więcej

Dyżur aresztowy

Aresztowano, bądź zatrzymano twojego bliskiego, współpracownika, przyjaciela. Możesz zawsze skontaktować się z nami.


Czytaj więcej

Podmioty gospodarcze

Prowadzimy obsługę podmiotów gospodarczych. Sporządzamy umowy. Dochodzimy należności z faktur, weksli, umów gospodarczych.


Czytaj więcej